Zapytania ofertowe

Zamawiający:
VERDENT Sp z o.o.
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź

Zapytanie ofertowe nr 3/RPLD na dostawę lasera fibrowego

VERDENT sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę lasera fibrowego. Ogłoszenie o zamówieniu, zapytanie ofertowe oraz wzór formularza (w wersji polskiej i angielskiej) publikujemy poniżej.


Ogłoszenie UE
Zapytanie ofertowe nr 3/RPLD
Formularz ofertowy 3/RPLD_pl
Formularz ofertowy 3/RPLD_en

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 23.02.2017r. nr 3/RPLD na dostawę lasera fibrowego

VERDENT sp. z o.o. informuje, iż wykonawcą w w/w postępowaniu została wybrana firma Fastcom Systemy Laserowe A. Guzicki i T. Komuniecki Spółka Jawna.


Verdent informacja o wyniku postępowania nr 3/RPLD

Zapytanie ofertowe nr 2/RPLD na dostawę centrum obróbczego

VERDENT sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę centrum obróbczego. Ogłoszenie o zamówieniu, zapytanie ofertowe oraz wzór formularza (w wersji polskiej i angielskiej) publikujemy poniżej.


Ogłoszenie UE
Zapytanie ofertowe nr 2/RPLD
Formularz ofertowy 2/RPLD_pl
Formularz ofertowy 2/RPLD_en

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 23.02.2017r. nr 2/RPLD na dostawę centrum obróbczego

VERDENT sp. z o.o. informuje, iż wykonawcą w w/w postępowaniu została wybrana firma Rollomatic SA.


Verdent informacja o wyniku postępowania nr 2/RPLD

Zapytanie ofertowe nr 1/RPLD na dostawę szlifierki automatycznej

VERDENT sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę szlifierki automatycznej. Ogłoszenie o zamówieniu, zapytanie ofertowe oraz wzór formularza (w wersji polskiej i angielskiej) publikujemy poniżej.


Ogłoszenie UE
Zapytanie ofertowe nr 1/RPLD
Formularz ofertowy 1/RPLD_pl
Formularz ofertowy 1/RPLD_en

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 23.02.2017r. nr 1/RPLD na dostawę szlifierki automatycznej

VERDENT sp. z o.o. informuje, iż wykonawcą w w/w postępowaniu została wybrana firma Rollomatic SA.


Verdent informacja o wyniku postępowania nr 1/RPLD

ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa mikroskopu z kamerą szybkoklatkową

VERDENT sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mikroskopu z kamerą szybkoklatkową i wymiennym obiektywem w ramach projektu pn. „Opracowanie systemu wierteł stomatologicznych do kompleksowej obróbki zęba z elementami charakterystycznymi dla wierteł inteligentnych drogą do podniesienia innowacyjności firmy Verdent”.

Zapytanie ofertowe oraz wzór formularza ofertowego i pozostałych dokumentów wymaganych wraz z ofertą do pobrania w załącznikach.


Zapytanie ofertowe - dostawa mikroskopu
Formularz ofertowy
Oświadczenie - spełnienie warunków

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 28.06.2016r. na dostawę mikroskopu z kamerą szybkoklatkową i wymiennym obiektywem

VERDENT sp. z o.o. informuje, iż wykonawcą w w/w postępowaniu została wybrana firma KEYENCE International Belgium NV/SA.


Verdent informacja o wyniku postępowania - dostawa mikroskopu

ZAPYTANIE OFERTOWE – usługi badawczo-rozwojowe

VERDENT sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia usługi badawczo-rozwojowej w projekcie pn. „Opracowanie systemu wierteł stomatologicznych do kompleksowej obróbki zęba z elementami charakterystycznymi dla wierteł inteligentnych drogą do podniesienia innowacyjności firmy Verdent”.

Zapytanie ofertowe oraz wzór formularza ofertowego i pozostałych dokumentów wymaganych wraz z ofertą do pobrania poniżej.


Załączniki do zapytania ofertowego

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.